Ավտոմեքենայի սրահի քիմիարական մաքրման հեղուկ «Mollex» 1լ

Ավտոմեքենայի կաշվեպատ սրահի խնամքի և մաքրման հեղուկ «Mollex» 1լ